За Нас

ProjetPro е създадена през 2011г. и управлява строителни проекти в България от тяхното започване до приключването им, като гарантира, че проектите са завършени навреме и в рамките на бюджета.

Екипът на ProjectPro се състои от проектови мениджъри, инженери, технически ръководители, дизайнери, конструктори, правни експерти, като някои от експертите имат повече от 25 години опит в строителната индустрия.

ProjectPro работи по всички фази на управление на строителството със специализация в проектовия мениджмънт, управление на риска, инвеститорския надзор и всички други свързани услуги.

Успешно управляваме проекти в жилищния, търговския, образователния и здравния сектор в София и Югозападната част на България. Тези проекти варират от малки до големи преустройства, реконструкции и ново строителство до многоетапни проекти.

Нашата цел като ръководители на проекти е да задоволим нашите клиенти, като постигнем максимална възвръщаемост на инвестицията им.

Нашата визия е да бъдем водещ доставчик на интегрирани услуги за управление на малки и средни строителни проекти.

Ангажиментът ни е да установим трайни отношения с нашите клиенти, като надхвърлим очакванията им чрез изключителни резултати от всеки член на нашия екип.