ОБЩЕСТВЕНИ

Дом за стари хора Медива – село Долна Диканя, община Радомир

Период на изпълнение: 2019-2021, РЗП: 2,100м2, бюджет: €1,000,000

Обхват на услугите: проектни консултации и консултации в управлението на строителството

Многопрофилна болница за рехабилитация „Сердика“ – гр.София, ж.к. Овча Купел

Период на изпълнение: 2011-2013, РЗП: 4,780м2, бюджет: €2,500,000

Обхват на услугите: строителен мениджмънт

Резиденция за възрастни „Сердика“ – гр. Банкя

Период на изпълнение: 2017-2018, РЗП: 5,400м2, площ на терена: 11,000м2, бюджет: €4,000,000

Обхват на услугите: проджект мениджмънт, предпроектно управление, мениджмънт на проектирането и строителството, инвеститорски контрол

ЧОУ „Роналд Лаудер“ – гр.София, кв. Лозенец

Период на изпълнение: 2019, РЗП: 1,500м2, бюджет: €400,000

Обхват на услугите: проджект мениджмънт;п редпроектно управление, мениджмънт на строителството; инвеститорски контрол

Училищна сграда, детска градина и култуерн център за еврейската общност в България – гр. София

Възложител: ОЕБ Шалом, проектант: ИПА, интериорен проект: Лусио Архитекти

Обхват на услугите: проджект мениджмънт; предпроектно управление; мениджмънт на проектирането и строителството; инвеститорски контрол

Дом за възрастни хора в град Банкя

Период на изпълнение: 2023 (в процес), РЗП: 4,486м2, бюджет: €2,000,000

Обхват на услугите: проджект мениджмънт; мениджмънт на проектирането и строителството; инвеститорски контрол

Хоспис за вързрастни хора в село Рударци

Период на изпълнение: 2020 – 2022, РЗП: 3,109м2, бюджет: €3,000,000

Обхват на услугите: проджект мениджмънт; предпроектно управление; мениджмънт на проектирането и строителството; инвеститорски контрол

ЖИЛИЩНИ

Двуетажна еднофамилна къща в село Волуяк

Период на изпълнение: 2022 – 2023, РЗП: 255м2, бюджет: €350,000

Обхват на услугите: проджект мениджмънт; мениджмънт на проектирането и строителството; инвеститорски контрол

Еднофамилна двуетажна къща в кв. „Горна Баня“, гр. София

Период на изпълнение: 2023 (в процес), РЗП: 245м2, бюджет: €220,000

Обхват на услугите: проджект мениджмънт; мениджмънт на проектирането и строителството; инвеститорски контрол

Жилищен комплекс в гр.София, ж.к Дианабад

Период на изпълнение: 2018-2020, РЗП: 21,200м2, бюджет: €12,700,000

Обхват на услугите: проектни консултации и консултации в управлението на строителството

ПРОМИШЛЕНИ

Производствено хале в град Габрово

Период на изпълнение: 2024, РЗП: 500м2,

Обхват на услугите: проджект мениджмънт; мениджмънт на проектирането и строителството; инвеститорски контрол