ПОКАНА-АНОНС

ЗА НАПРАВАТА НА АВАРИЙНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ

ПО ПОКРИВА И ФАСАДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА СОФИЙСКА СИНАГОГА

Относно: Участие в процедура за избор на Главен Изпълнител
Възложител: ИЗРАИЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Уважаеми Дами и Господа,
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в процедура за избор на главен изпълнител на строителен обект:

Име на проекта: ЦЕНТРАЛНА СОФИЙСКА СИНАГОГА

Преглед на проекта

ИЗРАИЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ е на път да предприеме аварийни и неотложни ремонтно-реставрационни работи по покрива и фасадите на ЦЕНТРАЛНА СОФИЙСКА СИНАГОГА. Софийската синагога е един от най-красивите архитектурни паметници в България. Построена е на мястото на старата синагога „Ахава и хасед” (ивр. „любов и добрина”). Строежът й е завършен през 1909г. На освещаването й присъства царското семейство – цар Фердинанд и царица Елеонора.

Архитектурата на Софийската синагога е забележителна. Новата синагога е създадена в испано-мавритански стил с елементи на виенски сецесион. В съответствие с традициите за сефардските синагоги на влизане се минава през голям двор. Храмът се състои от централна куполна постройка и притвор.

Залата за молитви има осмоъгълна форма. В четирите ъгъла са разположени полукръгли ниши с правоъгълни помещения между тях, а над тях – молитвено помещение за жени. Основният полилей тежи два тона и е най-големият в България. Върху подиум от бял мрамор се издига олтар, ограден с красив парапет. В синагогата са вградени еврейски символи, базиращи се главно на числото осем, което има важно символно значение в юдаизма.

Следва да се извършат ремонтно-реставрационни работи по покрива и всички фасади на Централната софийска Синагога, която е единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение”. Дейностите следва да бъдат извършени съобразно изготвен проект, техническа спецификация, КС, 3D заснемане на фасадите и покрива. Актуалното състояние е описано в техническата документация и може да се види в 3D заснемане на фасадите и покрива.

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
– Фасада Север – 600 м2
– Фасада Изток – 600 м2
– Фасада Запад – 350 м2
– Фасада Юг – 600 м2
– Покрив – отстраняване на течове

Прогнозният бюджет за строителството на цялата сграда е на стойност: 800,000 лева, като целият процес на изпълнение ще бъде одитиран от комисия на Министерство на Културата, тъй като финансирането е осигурено от Министерство на Културата на Република България и представлява целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности във връзка с приета от Министерски съвет на Република България Национална програма със събития и инициативи за отбелязване на 80-тата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, приета през Февруари 2023г.

Управление на проекта и инвеститорски контрол: Проджектпро ЕООД
Архитект: Любомир Петров
Очаквано обявяване на конкурса за избор на строител: 29.04.2024г.
Избор на строител и подписване на договор: 10.06.2024г.
Очаквано започване на дейностите: 28.06.2024г.
Очакван срок за изпълнение – 5 месеца.

Изисквания за кандидатстване

Конкурса за избор на строител ще бъде в един етап: Аварийни и неотложни ремонтно-реставрационни работи по покрива и фасадите и реставрация и подмяна стъклата на всички прозорци.

  1. Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за всички. Местни и чуждестранни компании или организации със законна регистрация на бизнеса могат да кандидатстват за участие.
  2. Разрешени са съвместни групи. Индивидуални кандидатури или екипи от физически лица няма да бъдат приемани.
  3. Съвместните групи трябва да отговарят на следните изисквания:

– Минимум 10 години опит в строителството и ремонтно-реставрационните работи;
– Поне един изпълнен обект от паметници на културата и по специално от Закона за културното наследство. Чл.165 определя лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация при условия и ред, определени с наредба на министъра на културата;
– Годишен оборот от строителство за всяка от последните 3 години от мин. 5 милиона лева.
Допълнителните изисквания ще бъдат доуточнени и посочени в конкурсната документация.

Моля да заявите интерес към изпълнението на проекта до 26.04.2024г. на e-mail: director@sofiasynagogue.com и office@projectpro.bg
Можете да се запознаете с проект на фасадите тук: https://drive.google.com/drive/folders/1LmGy0gPxK8v5vafDwSVIYQABbM7nt7Av?usp=drive_link
Всички заявили интерес ще бъдат запознати с техническия проект, допълнителни детайли и конкурсната документация.

За допълнителна информация и предварителни срещи:
Тел.: +359 899 908012
Е-поща: office@projectpro.bg
Лице за контакт: Вангел Кьосев